Esettanulmány

TISZK VIR

Megbízó: Térségi Integrált Szakképző Központok

A Térségi Integrált Szakképző Központokat (TISZK) Európai Uniós finanszírozással hozták létre azzal a céllal, hogy a regionális szak- és felnőttképzést koordinálja, megszervezze, valamint működtesse. Ehhez a szerteágazó feladathoz egy regionálisan is tagolt intézmény rendszer társult, esetenként száz kilométer feletti távolsággal. Az általunk megalkotott web alapú rendszer mind a szigorú törvényi és számviteli szabályozásnak, mind a szervezeti struktúrából adódó kihívásoknak is nagyszerűen megfelel.

Feladat

A feladatunk egy, a hatályos törvényeknek és a költségvetési szervekre vonatkozó elszámolási kritériumoknak megfelelő, komplex vállalatirányítási rendszer tervezése és kivitelezése, a megrendelő szakembereivel való szoros együttműködésben. A szoftvernek minden fontosabb munkakört támogatnia kellett az adminisztrációtól kezdve a menedzsmenttel bezárólag.

Megvalósítás

A munka első lépése a TISZK-ek működését szabályozó törvények és kormányrendeletek alapján a folyamatok részletes megtervezése volt, melyet a specifikációk, s a rendszerterv készítése követett. Ezen dokumentációk lektoráltatása után került sor a végleges részletes terv elkészítésére. Ezt követően kezdődhetett meg az adatbázis-struktúrák kidolgozása, majd a fejlesztés folyamata. A feladatot nehezítette, hogy a törvényi szabályozás és annak végrehajtási utasításai sok értelmezési lehetőséget engedtek meg, ezért az egyes megrendelők működési és szabályozási folyamatai néha szöges ellentétben álltak egymással. Tovább nehezített a munkánkat, hogy az ESZA Nonprofit Kft. és a KIR-STAT által igényelt elektronikus beszámolók minden évben változtak, ezért a beküldendő adatok lekérdezési metódusát, illetve az export fájlok struktúráját minden évben át kellett dolgozni. A hosszú hónapok (évek) fejlesztése után a projekt sikeresen zárult, s egy jól használható általános Vállalat Irányítási Rendszer született, melyet kevesebb erőforrás felhasználásával lehetett lokalizálni a megbízó TISZK-ek egyedi igényeihez.

A munkánkat gyorsította az egyedi igényeinknek megfelelő, általunk kifejlesztett Viola™ rendszer, melynek előnye, hogy a saját fejlesztő környezetben a programozók hatékonyabban tudtak dolgozni. A fejlesztés eredményeképpen létrejött egy olyan egyedülálló szoftver, amely lehetővé tette már a TISZK alapítását követően a szinte azonnali szoftverbevezetést.


 • A rendszer főbb jellemzői:
 • homogén technológiai alapok: Viola™ , PHP
 • központi, MySQL alapú adattárolás
 • Linux szerver operációs rendszer
 • többszörösen kódolt adatbázis


Megvalósítás éve: 2009–2011

Főbb komponensek:

 • Adminisztráció
 • feladata a szervezet adminisztrációjával foglalkozó dolgozók munkájának támogatása
 • partnerek és kapcsolattartóik mátrix rendszerű tárolása (egy kapcsolattartó több cég relációban)
 • egységes adattárolás (formátum és struktúra)
 • iktatás
 • Szerződéskezelő
 • feladata a szervezet adminisztrációjával foglalkozó dolgozók munkájának támogatása
 • Pénzügyi nyilvántartás
 • feladata a szervezet pénzügyi adminisztrációjával foglalkozó dolgozók munkájának támogatása
 • Statisztika és elszámolás
 • feladata a szervezet adminisztrációjával foglalkozó dolgozók munkájának támogatása