Esettanulmány

HÉROSZ ZRt készletgazdálkodási szoftver

Megbízó: HÉROSZ ZRt.

A hazai építőipari piac egyik vezető szereplőjének a megrendelésére készült el ez az összetett helyiség- és eszközkataszter. Az anyacég és a tagvállalatok egész országban lévő telephelyein a rendszer segítségével pontosan nyomon követhetőek a gépek, eszközök, szerszámok státuszai, így az erőforrás tervezés lényegesen leegyszerűsödött.

Feladat:

A kifejlesztett rendszer feladata a Hérosz Zrt. tagvállalatainak kezelésében lévő épületek állóeszközeinek nyilvántartása. Ezt egy web alapú, vonalkód azonosításra épülő eszköz- és helyiségkataszter kialakításával oldottuk meg az építőipari piacvezető cégek között szereplő, nagyberuházásokkal foglalkozó partnerünknek.

Megvalósítás:

A vállalat székhelyén tartott riportok alapján felvázolódtak az elvárások és az igények. Mivel évi több milliárdos bevétellel rendelkező cégről van szó, ahol egyszerre párhuzamosan folynak a kivitelezési munkálatok, fontos az erőforrás gazdálkodáshoz és tervezéshez a rendelkezésre álló eszközök pontos és tényszerű katasztere (mi és hol található, milyen státuszban). A fő rendező elv a helyiségekhez történő rendelés volt. Ezért első körben egy helyiség klasztert kellet kialakítani. Telephely / Épület / Emelet / Helyiség. Következő fázisban az eszközök adatbeviteli formját határoztuk meg. Miután az eszközök is rögzítésre kerültek a rendszerben, ez után történhetett meg a gépek, szerszámok és eszközök leltár alapján történő helyiséghez rendelése. Egy adott helyiségből az eszközök kiadása, bevételezése, selejtezése, szervizbe történő kiadása és visszavételezése történhetett meg gyorsan és egyszerűen. Ezekhez a mozgatásokhoz a megbízó által adott minták alapján automatikusan legenerálja a rendszer a kívánt jegyzőkönyvet. Mivel minden adat egy központi adatbázisban került eltárolásra, a leltárokhoz, statisztikákhoz szükséges adatok kinyerése jelentősen leegyszerűsödött.


Megvalósítás éve: 2007–2008

Főbb komponensek:

 • épület nyilvántartás
 • a cég és tagvállalatai kezelésében lévő ingatlanok kezelésére szolgáló modul
 • helyiségek nyilvántartása
 • az ingatlanokban lévő külön azonosítóval rendelkező helyiségek nyilvántartására szolgáló modul
 • eszköznyilvántartás
 • feladata a leltárba vett eszközök (gépek, szerszámok stb.) rögzítése, adatainak a tárolása és módosítása.
 • eszközmozgatás
 • kitárolás, betárolás, szervizelés és selejtezés
 • javítás
 • javítás alatt lévő eszközök nyilvántartása
 • elromlott, leamortizálódott eszközök kivezetése
 • jegyzőkönyvek
 • a rendszerben történő mozgatások, javítások, selejtezések jegyzőkönyveinek nyilvántartása
 • rendszer menü, törzsadatok
 • alapadatok, felhasználók, cégek adatai, jogosultságok kezelésére szolgáló modul